świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze 2Świadczenia udzielane są w domu pacjenta.

Wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty do objęcia domową pielęgniarską opieką długoterminową.

Świadczenia realizowane są w obrębie Dzierżoniowa i Świdnicy.