Rejestracja na fizjoterapię ambulatoryjną odbywa się po okazaniu skierowania wystawionego

przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia udzielane są w domu pacjenta.