12390807 s Ośrodek Dzienny Reahbilitacji 2W Ośrodku Dziennym opiekę nad pacjentami prowadzi:


Specjalista balneologii i medycyny fizykalnej lek.med. Elżbieta Mielniczuk


Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym obejmuje kompleksową fizjoterapię narządów ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach, lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.


Świadczenia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej udzielane są bezpłatnie osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, w ramach kontraktu z NFZ, na podstawie skierowania.


Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową może wystawić lekarz oddziału:

  • urazowo-ortopedycznego
  • chirurgicznego,
  • neurochirurgicznego,
  • chorób wewnętrznych,
  • onkologicznego,
  • urologicznego,
  • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej
  • ginekologicznego lub
  • lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej,
  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

Rehabilitacja w Ośrodku Dziennym trwa od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio pięć zabiegów dziennie. W ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej udzielane są porady lekarskie, zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, masaże, psychoterapia i terapia zajęciowa. Świadczenia rehabilitacyjne prowadzone są przez wykwalifikowany personel : specjalistę fizjoterapii, magistrów fizjoterapii, techników fizjoterapii i masażystów.