11701383 s Poradnia psychologiczna 2Świadczeń udziela:


Mgr psychologii – Agata Łagodzka


Pacjentów do Poradni psychologicznej przyjmujemy wyłącznie komercyjnie według obowiązującego cennika.


Poradnia zajmuje się terapią zaburzeń lękowych, osobowości, stanu emocjonalnego, diagnozą neuropsychologiczną i diagnozą psychologiczną zaburzeń osobowości.